Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Το ΚΗΦΗ Πτολεμαΐδας λειτούργησε για πρώτη φορά το 2003.

Είναι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , με φορέα υλοποίησης την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε άτομα 3ηςκαι 4ης ηλικίας του Δήμου μας, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους.

Επίσης, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

H Δομή βρίσκεται επί της οδού Γαλιάνης 2 στην Πτολεμαΐδα, στο ισόγειο και το ωράριο λειτουργίας του είναι από τις 7:30 – 15:30 και εξυπηρετεί 20 ωφελουμένους.