Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΚΗΦΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Το ΚΗΦΗ Πτολεμαΐδας λειτούργησε για πρώτη φορά το 2003. Είναι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , με φορέα υλοποίησης την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας,  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε άτομα 3ης και 4ης ηλικίας του Δήμου μας, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους.

Επίσης, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

H Δομή βρίσκεται επί της οδού Γαλιάνης 2 στην   Πτολεμαΐδα,  στο ισόγειο και το ωράριο λειτουργίας του είναι από τις 7:30 - 15:30 και εξυπηρετεί 20 ωφελουμένους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό αποτελείτε από:

1 Νοσηλεύτρια ΔΕ
2 Επιμελήτριες Πρόνοιας ΔΕ 
1 Οικιακή βοηθό ΥΕ 

ΕΡΓΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ 

Οι παρεμβάσεις των Νοσηλευτών στα ΚΗΦΗ αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, όπως εκείνοι την αντιλαμβάνονται εφόσον είναι σε θέση και στην ικανοποίηση βασικών αναγκών τους. Η παροχή φροντίδας πρέπει να είναι σωματική, ψυχική, νοητική, συναισθηματική και όταν κρίνεται αναγκαίο και πνευματική με τη συμβολή ειδικού λειτουργού. 

Η παραπάνω προσέγγιση προϋποθέτει:

Τη λήψη ιστορικού το οποίο μπορεί να είναι και αυτοσυμπληρούμενο.
Την καταγραφή των αναγκών
Εκτίμηση της κινητικής και διατροφικής κατάστασης.
Επίβλεψη, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και όταν χρειάζεται χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής (ινσουλίνης, αντιπηκτικά, αγχολυτικά κλπ).
Αντιμετώπιση περιορισμένων ελκών ή τραυματισμών του δέρματος.
Ενημέρωση σε θέματα αγωγής υγείας.
Ενδυνάμωση της ψυχικής κατάστασης και κινητοποίηση για συμμετοχή στην αυτοφροντίδα.
Εκπαίδευση σε θέματα που χρήζουν καθημερινής φροντίδας (θρεπτική υποστήριξη, αποφυγή κατακλίσεων κλπ) των ηλικιωμένων ή εθελοντών όπου είναι δυνατόν.
Διατήρηση και ενημέρωση του ατομικού φακέλου.
Διεπιστημονική συνεργασία για βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών του προγράμματος.
Συνεργασία με την οικογένεια όταν κρίνεται απαραίτητο.
Οργάνωση και διαχείριση αναλώσιμου ή μη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.
Εισήγηση για την επιλογή των υποψηφίων που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου.
Εποπτεία των εθελοντών σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό εάν και εφόσον υπάρχει.

ΕΡΓΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το έργο των Επιμελητών Πρόνοιας  αφορά στην παροχή ατομικής υποστήριξης προς τους εξυπηρετούμενους βάσει των αναγκών τους. Συγκεκριμένα,  στο Κ.Η.Φ.Η. Πτολεμαΐδας παρέχεται: 

Υποδοχή – συμπλήρωση αίτησης υποψηφίου
Ατομική υγιεινή, καθαριότητα Υποστήριξη στη λήψη φαρμάκων
Υποστήριξη σε μεταφορά – μετακίνηση – συνοδεία
Εργασίες που ανατίθενται από τον/την υπεύθυνο/η του Κέντρου  
Υπεύθυνη για την ψυχαγωγία των ωφελουμένων  και δραστηριότητες για ενδυνάμωση μνήμης.  

ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Το έργο του βοηθητικού προσωπικού αφορά στην εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών.
Συγκεκριμένα: 

Εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων 
Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων
Βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται από τον/την υπεύθυνο/η του Κέντρου ή το Δ.Σ